Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Διονυσάδες
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010075
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 532.54
Χερσαία Έκταση (ha) 800.0
Συνολική Περίμετρος (km) 26.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 150.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Τρία νησιά που ονομάζονται Παξιμάδα, Δραγονάδα και Γιανισάδα με λίγους βράχους στη θάλασσα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Εξαιρετικά σημαντική περιοχή για Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) - μια από τις μεγαλύτερες αποικίες όλου του πληθυσμού. Επίσης είναι σημαντική για θαλασσοπούλια και για διερχόμενα μεταναστευτικά πουλιά. Επίσης υπάρχει και Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εντατικοποίηση της τουριστικής εκμετάλλευσης.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium tardans
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Carlina diae
Cynara cornigera
Fibigia lunarioides
Muscari dionysicum
Nigella doerfleri
Scaligeria halophila
Trigonella rechingeri
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber gemonensis gemonensis
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Podarcis erhardii rechingeri (Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη