Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Έλος Αρτζάν
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2158.14
Χερσαία Έκταση (ha) 2000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 25.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 161.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 24.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μετά την αποξήρανση μιας μεγαλύτερης λίμνης έμεινε μια λίμνη γλυκού νερού και ένα έλος. Ανοιχτές επιφάνειες νερού υπάρχουν μόνο τον χειμώνα. Η περιοχή περιλαμβάνει βοσκότοπους σε λόφους και μερικές βραχώδεις πλευρές.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή ορνιθολογικής σπουδαιότητας για την αναπαραγωγή των ερωδιών, των Tachybaptus rufficolis (Νανοβουτηχτάρια) και αρπακτικών πουλιών. Πολύ σημαντική περιοχή για τροφή στο πέρασμα παρυδάτιων πτηνών και μεταναστευτικών, όπως : πελεκάνοι, ερωδιοί, χαλκόκοτες, πελαργοί. Το παρακείμενο λιβάδι είναι τοποθεσία του θηλαστικού Citellus citellus (Λαγόγυρος). Δύο είδη Χελώνας είναι κοινά.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομη υλοτόμηση του παρόχθιου δάσους.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Athene noctua (Κουκουβάγια)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη