Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT9900208 Τοπολιανό φαράγγι
AT9900163 Ρέμα και χαράδρα Ρεκάς
AT9900047 Φαράγγι Αγ. Δημητρίου
AT9900023 Επτά Πηγές
AT6011115 Αγία Ειρήνη
AT6011065 Λισσός
AT6011061 Άσπρο
AT6011059 Ελεύθερνα
AT6011057 Ζάκρος
AT6011024 Φαράγγι Χα
AT6011022 Φαράγγι Μύθων
AT6011013 Μονή Καψά
AT6011009 Ρόκκα Χανίων
AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη)
AT6011006 Φαράγγι Πετρέ
AT6011003 Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)
AT6011001 Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι)
AT6011000 Μύλοι
AT6010096 Θέρισο
AT6010078 Αστερούσια Όρη (Κόφινας)
AT6010054 Φαράγγι Κοτσυφού
AT6010052 Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι)
AT6010041 Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό
AT6010033 Πολυρρήνια
AT6010025 Ιμπριώτικο Φαράγγι