Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT1011022 Χερσόνησος Ερίσσου
AT3011015 Χαράδρα ποταμού Γόρμου
AT5011019 Χαράδρα και χωριό Μανολάτες
AT3011024 Χαράδρα Ρέματος Ντάλα και Στενά Αχέρωντα
AT4011038 Χαράδρα Κηπουρίστρα Στρατωνικού
AT3011011 Χαράδρα Θεογέφυρου
AT6020017 Φρέ
AT1011014 Φαράγγι ποταμού Νέδα
AT5011049 Φαράγγι Φονιάς Σαμοθράκης
AT5011008 Φαράγγι Στομάρι Σαμοθράκης
AT2011039 Φαράγγι Πανταβρέχι Ευρυτανίας
AT4011032 Φαράγγι Νικολάου (Λουτρά Αριδαίας) Όρους Βόρα
AT2011011 Φαράγγι Κότσαλου
AT2011012 Φαράγγι Κρικελοπόταμου
AT1011018 Φαράγγι Κοσκαράκας
AT3011001 Φαράγγι Δολού Πωγωνιανής
AT5011048 Φαράγγι Γριά Βάθρας (Βαράδες) Σαμοθράκης
AT2011008 Φαράγγι Γοργοπόταμου
AT4011003 Φαλακρόν Όρος (αλπική περιοχή)
AT3011020 Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου
AT4011049 Συνοικία (Χερσόνησος) Παναγίας Καβάλας
AT3011012 Συμβολή Αώου-Βοϊδομάτη
AT3011022 Στενά Σαρανταπόρου
AT3011005 Στενά Καλαμά
AT2011040 Στενά Αχελώου