Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα