Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Clossiana euphrosyne Κλωσσιάνα η Ευφροσύνη
Coenonympha apcania Κλωσσιάνα η απκάρνια
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Cupido osiris Κουπίντο ο Όσιρις
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος