Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Odontopodisma decipiens decipiens Οδοντοπόδισμα το δελεαστικό
Oecanthus pellucens calinensis Οίκανθος ο καλινένσιος
Oedipoda venusta Οιδήποδας ο επαφροδίσιος
Omocestus haemorrhoidalis Ομόκηστος ο αιμορροϊδικός
Omocestus minutus Ομόκηστος ο μικρός
Omocestus petraeus Ομόκηστος ο πετραίος
Omocestus rufipes Ομόκηστος ο κοκκινόπους
Omocestus viridulus Ομόκηστος ο πρασινωπός
Orchamus raulinii Όρχαμος του Ραούλιν
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου