Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Oxyura leucocephala Κεφαλούδι
Otus scops Γκιώνης
Otis tarda Αγριόγαλος
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Oenanthe pleschanka Παρδαλοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Oenanthe deserti Ερημοπετροκλής