Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bubo bubo bubo Μπούφος
Branta ruficollis Κοκκινόχηνα
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Botaurus stellaris Ηταυρος
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα