Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Elanus caeruleus Έλανος
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς