Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Cuculus canorus Κούκος
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cygnus olor Κύκνος
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Calonectris diomedea Αρτέμης
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα