Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corvus monedula spermologus Κάργια