Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς