Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Cyaniris helena Κουανίρις η Ελένη
Cupido osiris Κουπίντο ο Όσιρις
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Carassius carassius Κουτσουράς
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Cuculus canorus Κούκος
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Cornus mas Κρανιά