Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardaria draba draba
Cardopatum corymbosum
Aristolochia bodamae
Aristolochia clematitis
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus candicans
Carduus euboicus
Carduus hamulosus hamulosus
Carduus kerneri scardicus
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus sporadum
Carduus personata ablidus
Carduus thoermeri
Carduus tmoleus
Aristolochia longa
Carex acuta
Centaurea napulifera velenovskyi