Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα ↓
AT9900179 Ναγός Χίου
AT6010003 Νήσος και χερσόνησος Σπιναλόγκα
AB5080041 Νήσος Ψείρα
AB5080030 Νήσος Ψαρά
AB5080113 Νήσος Χάλκη
AT5011006 Νήσος Χάλκη
AT9900035 Νήσος Φαρμακονήσι (Φάρμακο)
AB5080130 Νήσος Φαλκονέρα
AT2011017 Νήσος Τριζόνια Δωρίδας
AB5080100 Νήσος Τούρλος Πάρου
AT9900034 Νήσος Τέλενδος
AB5080004 Νήσος Σύρνα Δωδεκανήσου
AB5080015 Νήσος Σύμη
AT5011035 Νήσος Σύμη
AB5080115 Νήσος Σπέτσες
AB5080118 Νήσος Σκυροπούλα
A00010231 Νήσος Σαρία Καρπάθου
AT5010090 Νήσος Σίφνος
AT5011007 Νήσος Σίκινος
AT1011117 Νήσος Πόρος και Μόδι
AB1080123 Νήσος Προβάτιον
AB6080051 Νήσος Πρασονήσι
AB5080103 Νήσος Πρέζα
AT9900098 Νήσος Πολύαιγος
AB5080014 Νήσος Πολύαιγος