Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT9900208 Τοπολιανό φαράγγι
AT9900205 Νήσος Κέρος
AT9900151 Αμφίπολη
AT9900147 Λίμνη Κερκίνη
AT9900098 Νήσος Πολύαιγος
AT9900032 Νήσος Καλόλιμνος
AT6020019 Έλυρος
AT6020018 Υρτάκινα
AT6020017 Φρέ
AT6020012 Μπάλος (Γραμβούσα)
AT6020009 Νήσος Γαυδοπούλα
AT6020005 Σύβριτος
AT6020004 Μαρουλάς
AT6020003 Λίμνη Κουρνά
AT6020001 Μονή Πρέβελης και Κουρταλιώτικο φαράγγι
AT6011069 Δίκτυννα
AT6011065 Λισσός
AT6011058 Βόϊλας
AT6011057 Ζάκρος
AT6011054 Οροπέδιο Λασηθίου
AT6011047 Λύττος ή Ξυδάς
AT6011024 Φαράγγι Χα
AT6011023 Οροπέδιο Καθαρού (Δίκτη)
AT6011021 Βρόκαστρο
AT6011014 Λιθίνες Σητείας