Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός ↓ Όνομα
AT6011021 Βρόκαστρο
AT6011014 Λιθίνες Σητείας
AT6011013 Μονή Καψά
AT6011012 Νήσος Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι
AT6011009 Ρόκκα Χανίων
AT6011008 Ψηλορείτης (Ίδη)
AT6011004 Νήσος Γαύδος (Τρυπητή)
AT6011003 Νήσος Γαύδος (Βόρεια ακτή)
AT6011002 Πετσοφάς
AT6011001 Μπονριπάρι (Βονιπάρι ή Μονιπάρι)
AT6011000 Μύλοι
AT6010096 Θέρισο
AT6010087 Κανλί Καστέλι (Προφήτης Ηλίας, Ρόκκα)
AT6010086 Μονή Βροντησιού
AT6010085 Σπήλαιο Καμαρών
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά
AT6010078 Αστερούσια Όρη (Κόφινας)
AT6010075 Γόρτυς
AT6010074 Φαιστός
AT6010073 Πρινιάς
AT6010067 Βαθύπετρο
AT6010066 Γιούχτας
AT6010059 Χρωμοναστήρι
AT6010045 Μεσκλά
AT6010041 Μονή Γκουβερνέτου ή Καθολικό