Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT1011028 Κάτω Γαρούνα και γύρω περιοχή
AT6010079 Καρφί, Κράσι, Κερά
A00030068 Κεντρική και Βόρεια Κάρπαθος
A00020027 Κεντρικό Ζαγόρι
A00010006 Κοιλάδα Κομψάτου
A00050034 Κοιλάδα και εκβολή Κοίλιαρη
A00040015 Κορυφές Όρους Βόρας και Όρους Πίνοβο
A00060038 Κορυφές Όρους Πεντέλη
A00040024 Κορυφές Όρους Σμόλικας
A00060040 Κορυφές Όρους Υμηττός και περιοχή Καισαριανής - Καρέα
A00040036 Κορυφές Ορους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκάς, Λαζόρεμα, Βαθειά Λάκκα
A00060106 Κορυφές και δυτικές πλαγιές Όρους Βασιλίτσα
A00040051 Κορυφή Παρνιάς (Μαυροβούνι)
AT4011022 Κρανιώνας, Χάλαρα, Παύλος Μελάς
AT6010002 Κριτσά
A00030007 Κρούσια Όρη, Λίμνη Κερκίνη και Όρος Μπέλες
AT3011040 Κόλπος Νηών Σούρπης
A00010026 Λίμνες Χειμαδίτης και Ζάζαρη
A00010004 Λίμνες της Θράκης
AT2010015 Λίμνη Βουλιαγμένης Αττικής
A00010053 Λίμνη Δίστος Ευβοίας
AT3011016 Λίμνη Ζηρός Φιλιππιάδας
A00010013 Λίμνη Κερκίνη
A00030050 Λίμνη Κούρνα και γύρω βουνά
A00010003 Λίμνη Μάνα (Μητρικού)