Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς
Egretta gularis Μαυριτσικνιάς
Elanus caeruleus Έλανος
Emberiza aureola Σημυδοτσίχλονο
Emberiza caesia Σκουρόβλαχος
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza cineracea Σμυρνότσιχλονο
Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Emberiza leucocephalus Ελατοτσίχλονο
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο
Erithacus rubecula rubecula Κοκκινολαίμης