Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Campanula persicifolia
Calamintha hirta
Carex echinata
Campanula radicosa
Carex extensa
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula calaminthifolia
Carex flava
Carex hirta
Carex hispida
Centaurea chrysocephala