Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex remota
Carex riparia
Carex rostrata
Carex sempervirens
Arum idaeum
Carex spicata
Arum italicum
Carex tomentosa
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Arum nickelii
Carlina barnebiana
Arum petteri
Adiantum capillus-veneris
Carlina diae
Carlina frigida
Carlina sitiensis
Carlina tragacanthifolia
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Coronilla scorpioides