Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyclamen graecum graecum
Carum graecum graecum
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea spruneri guicciardii
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Carduus hamulosus hamulosus
Cirsium heldreichii heldreichii
Campanula andrewsii hirsutula
Campanula glomerata hispida
Centaurea iberica holzmanniana
Cytinus hypocistis hypocistis
Centaurea iberica iberica
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus macrocephalus insularis
Carlina vulgaris intermedia
Centaurea euboica intermedia
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Centranthus longiflorus junceus