Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex hispida
Carex hostiana
Carex humilis
Carex illegitima
Arrhenatherum palaestinum
Allium sipyleum
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex limosa
Artemisia alba
Carex macrolepis
Centaurea charrelii
Carex nigra
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Arum alpinum
Carex pendula
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη