Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula heterophylla
Campanula hierapetrae
Campanula incurva
Campanula laciniata
Campanula lavrensis
Campanula lingulata
Campanula lyrata
Campanula macrostachya
Campanula merxmuelleri
Campanula nisyria
Campanula oreadum
Campanula orphanidea
Campanula papillosa
Arctium lappa
Campanula pelviformis
Campanula persicifolia
Campanula radicosa
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό