Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Corvus corax corax Κόρακας
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι