Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bubo bubo bubo Μπούφος
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Erithacus rubecula balcanica Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Zoothera dauma aurea Τσίχλα της Σιβηρίας
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Numenius arquata arquata Τουρλίδα