Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Cistus incanus creticus Λαδανιά η Κρητική
Cistus parviflorus Λαδανιά η βραχυανθής
Cistus laurifolius Λαδανιά η δαφνόφυλλη
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Cistus salvifolius Λαδανιά η φασκομηλόφυλλη
Cistus monspeliensis Λαδανιά του Μονπελιέ
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Cobitis hellenica arachthosensis Λουροβελονίτσα
Carduelis spinus Λούγαρο