Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea messenicolasiana
Centaurea montana
Centaurea musarum
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea nervosa promota
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Centaurea orphanidea orphanidea
Centaurea orphanidea thessala
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica