Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula drabifolia Καμπανούλα η δραβόφυλλη
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula drabifolia creutzburgii Καμπανούλα του Κρεουντζμπούργκ
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Cannabis sativa Κανναβουριά
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …