Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Philomachus pugnax Μαχητής
Porzana parva Μικροπουλάδα
Panurus biarmicus biarmicus Μουστακαλής
Panurus biarmicus russicus Μπουστακαλής ρωσσικός
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Passer domesticus Σπουργίτης
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα