Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Festuca rubra juncea
Festuca rubra microphylla
Festuca rubra rubra
Festuca rubra thessalica
Festuca sipylea
Festuca spectabilis affinis
Festuca pratensis apennina
Festuca valesiaca
Festuca valida leilaensis
Festuca varia
Festuca violacea handelii
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Festuda paniculata paniculata
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fibigia lunarioides
Ferulago thyrsiflora
Festuca polita
Festuca pirinica