Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Phylloscopus collybita tristis Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Lullula arborea arborea Δεντροσταρήθρα
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Hirundo daurica rufula Δεντροχελίδονο
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης