Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Anas penelope Σφυριχτάρι
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Turdus philomelos Τσίχλα
Zoothera dauma aurea Τσίχλα της Σιβηρίας
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Miliaria calandra Τσιφτάς
Luscinia luscinia Τσιχλαηδόνι
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα