Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Larus glaucoides Ισλανδικός γλάρος
Larus genei Λεπτόραμφος γλάρος
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Larus canus canus Θυελόγλαρος
Larus canus heinei Θυελόγλαρος του Χάινε
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
Larus atricilla Αζτεκόγλαρος
Larus argentatus cachinans Ασημόγλαρος ο καγχάζων
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Larus argentatus heuglini Ασημόγλαρος του Χεούγλι
Larus argentatus argentatus Ασημόγλαρος
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Lanius nubicus Παρδαλοκέφαλος
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Lanius excubitor meridionalis Διπλοκεφαλάς ο μεσημβρινός
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Lanius excubitor excubitor Διπλοκεφαλάς
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Lanius collurio collurio Αητόμαχος