Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fulica atra Φαλαρίδα