Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica cymbalaria
Veronica dillenii
Veronica erinoides
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica glauca chaubardii
Veronica glauca glauca
Veronica glauca kavusica
Veronica grisebachii
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica montana
Veronica oetaea
Veronica officinalis
Veronica orsiniana orsiniana
Veronica orsiniana teucrioides
Veronica panormitana panormitana
Veronica persica
Veronica praecox
Veronica prostrata prostrata
Veronica rhodopaea