Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bromus tomentellus
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bruntridactylus irremipes Μπρουτριδάκτυλος ηρρεμόπους
Bryonia alba
Bryonia cretica dioica
Bryonia cretica cretica
Bubalus bubalis Βούβαλος
Bubo bubo bubo Μπούφος
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Bucephaloptera bucephala Βουκεφαλόπτερος ο Βουκεφάλας
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Bufonia stricta cecconiana
Bufonia stricta stricta
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Buglossoides arvensis gasparrinii Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Buglossoides arvensis arvensis Βουγλωσσοειδές το αρουραίο