Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ophrys helenae
Ophrys holosericea holosericea
Ophrys holosericea maxima
Ophrys insectifera
Ophrys iricolor
Ophrys levantina
Ophrys lutea lutea
Ophrys lutea melena
Ophrys lutea minor
Ophrys mammosa grammica
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys mammosa serotina
Ophrys oestrifera bremifera
Ophrys oestrifera oestrifera
Ophrys omegaifera
Ophrys sitiaca
Ophrys sphegodes cephalonica
Ophrys sphegodes cretensis
Onosma frutescens
Onobrychis sphaciotica