Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Lens nigricans
Lens orientalis
Leontice leontopetalum
Lathyrus aphaca
Leontodon cichoraceus
Lathyrus cicera
Lepidium ruderale Λεπίδιο το χαλικόφιλο
Leontodon graecus
Leontodon hellenicus
Lathyrus digitatus
Lepidium perfoliatum
Lathyrus grandiflorus
Lagoecia cuminoides
Leontodon tuberosus
Leonurus cardiaca
Leonurus marrubiastrum
Limonium arcuatum