Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς
Bubulcus ibis Γελαδάρης
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Buteo buteo buteo Γερακίνα
Buteo buteo vulpinus Γερακίνα …
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Grus grus Γερανός
Larus marinus Γιγαντόγλαρος
Aythya ferina Γκισάρι
Otus scops Γκιώνης
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος
Tringa ochropus Δασότριγγας
Branta bernicla Δαχτυλιδόχηνα
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα