Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys cretica cretica
Stachys cretica smyrnaea
Stachys chrysantha
Stachys cassia
Stachys candida
Stachys balcanica
Stachys atherocalyx
Stachys arvensis
Stachys annua
Stachys angustifolia
Stachys alpina
Stachys alopecurus
Stachys acutifolia
Sporobolus pungens
Spirodela polyrhiza
Spiranthes spiralis
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sphenopus divaricatus
Sphagnum subsecundum