Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aristolochia mikrostoma
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Armeria canescens
Allium schoenoprasum
Carex echinata
Armeria cariensis
Carex extensa
Armeria ikarika
Armeria johnsenii
Carex pallescens
Carex flava
Colchicum macrophyllum