Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Certhia familiaris familiaris Βουνοδεντροβάτης
Carex ferruginea ferruginea
Campanula spatulata filicaulis
Centaurea rupestris finazzeri
Carex flacca flacca
Cephalaria flava flava
Crocus flavus flavus
Crepis foetida foetida
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Crepis neglecta fuliginosa
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Coluber gemonensis gemonensis
Crepis viscidula geracioides
Carassius auratus gibellio Πεταλούδα
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Centaurea graeca graeca
Carlina corymbosa graeca