Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula reiseri
Campanula rotundifolia
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Agrostis stolonifera
Arenaria biflora
Campanula sciathia
Campanula scopella
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Campanula sporadum
Campanula stenosiphon
Campanula thessala
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Campanula tymphaea
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Chondrilla uromoffii