Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aethionema retsina
Achnatherum calamagrostis
Briza media elatior
Briza media media
Anthoxanthum odoratum
Achillea collina
Bromus benekenii
Bromus cappadocicus cappadocicus
Bromus cappadocicus lacmonicus
Bromus erectus erectus
Bromus inermis
Bromus ramosus
Bromus riparius
Bromus tomentellus
Allium chamaespathum
Bryonia alba
Bryonia cretica cretica
Bryonia cretica dioica
Allium circinnatum circinnatum
Cardamine bulbifera