Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Asio otus otus Νανόμπουφος
Lullula arborea pallida Δεντροσταρήθρα
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Petronia petronia petronia Πετροσπουργίτης
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus Κοκκινονούρης
Pica pica pica Καρακάξα
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Emberiza schoeniclus reiseri Καλαμοτσίχλονο