Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium moschatum
Agrostis stolonifera
Arenaria biflora
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Arenaria cretica
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria deflexa
Ajuga genevensis
Aristolochia sempervirens
Aristolochia cretica
Arenaria fragillima
Arenaria gionae
Arenaria phitosiana
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Ajuga laxmannii
Astragalus lacteus