Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Lanius collurio kobylini Αητόμαχος του Κομπυλίν
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Limosa limosa limosa Λιμόζα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Parus major major Καλόγερος
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Apus melba melba Σκεπαρνάς