Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Miliaria calandra Τσιφτάς
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Milvus milvus Ψαλιδιάρης